Spojil sa celý vesmír, nech sme spolu
predĺžil Mliečnu dráhu až niekam k Jupiteru
rozhýbal súhvezdia a hviezdny koráb
s ním nočnou oblohou máme to do mora
nízko…

je silné magnetické pole
no srdce má vyššiu moc

(*)Gravitácia nás ťahá k Zemi späť
je hlavou čo nám bráni k planétam vyletieť
Gravitácia nás ťahá k sebe späť
je magnetom čo priťahuje naše srdcia keď
sme blízko…

V znamení Blížencov a fantázie
s raketou objavíme všetky ďalšie galaxie
z obežnej dráhy môžme odletieť
kozmický prach vyplietol jemnú sieť
pre nás

je silné magnetické pole
no srdce má vyššiu moc

(*)

Zatvorenými očami ma zober tam kam chceš
mäkkou vatou oblakov ma jemne zohreješ
V nekonečnej atmosfére vidieť hviezdny roj
univerzum prehovorím, nech si navždy môj

(*)